Subiektywny obiektywizm…

Obiektywnie rzecz biorąc obiektywizm „w pełnym tego słowa znaczeniu” nie istnieje bo istnieć nie może… Obiektywne wydawanie osądów, opinii, wniosków i spostrzeżeń byłoby możliwe jedynie w przypadku maszyny bazującej na narzuconym odgórnie „algorytmie działania”… Nawet w przypadku takowej maszyny mógłby pojawić się (pewien) problem wynikający z charakteru i podejścia osoby tworzącej konkretny algorytm… „Obiektywnie rzecz … Czytaj dalej Subiektywny obiektywizm…