Błądzą wszyscy (poza mną)…

„Błądzić jest rzeczą ludzką...” Jeżeli błądzenie wpisane jest w „ludzkość” czyli nas wszystkich bez wyjątku to zapytać by wypadało do czego aspirują osoby twierdzące, że nie skalały się nigdy błądzeniem...(?) Grono ludzi uznających się mianem nieomylnych może nie jest szerokie lecz istnieją jednostki, które „z uporem (godnym) maniaka” przekonują wszystkich o swojej nieomylności, a tym … Czytaj dalej Błądzą wszyscy (poza mną)…