Wszyscy jesteśmy pokrzywieni…

Normalność jest pojęciem (bardzo) pojemnym i co oczywiste względnym… To jak definiowane jest pojęcie „normalność” zależy tylko i wyłącznie od osoby, która próbą stworzenia takowej definicji się zajmuje… Co rozumiesz pod pojęciem „normalność”…? Zazwyczaj to wszystko z czym się w ciągu życia stykasz, spotykasz, czego jesteś świadkiem, a do czego nie masz (większych) zastrzeżeń – … Czytaj dalej Wszyscy jesteśmy pokrzywieni…